Managing Director

Na de verkoop van mijn vorige bedrijf PM/Score in 2008 mocht ik eindelijk mijn zoon uit China in mijn armen sluiten! Gedragen door een prachtige, krachtige vrouw uit China en geboren in mijn hart. Korte tijd na thuiskomst werd ik alsnog verblijd met het biologische moederschap: een zusje erbij! Het eerste jaar heb ik mij gestort op het ouderschap; mijn toenmalige partner en ik hadden er lang op gewacht en het was een heerlijke tijd. Daarna kroop het bloed toch weer waar het niet mocht gaan. Cosmetica is nu eenmaal verslavend en het gemis werd groter. Maar het moest anders; meer volgens deze tijd. Langzamerhand ontstond het idee en naarmate de tijd vorderde begon het ook vorm te krijgen; een nieuw uitzendbureau, met uitsluitend Professionals en een planningssysteem via de digitale weg. Inmiddels ben ik 47 jaar en heb ik twee fantastische kinderen van 11 en 7 jaar. Dankzij ons concept en het wereldwijde internet, is het goed te combineren. Ik prijs mij een gelukkig mens en hoop nog geruime tijd mijn Ziel en Zaligheid in ZeelZ te mogen leggen! Wij hebben nog grootse plannen die wij hopen in de toekomst te mogen uitvoeren met en dankzij ons toegewijde team: mijn fantastische collega’s op kantoor en onze buitendienst.